Tips voor zwemvijver of siervijver

HELDER WATER VIA MOERASFILTERS VOOR ZWEMVIJVERS EN SIERVIJVERS

Hierbij vindt u enkele tips voor de opbouw van uw filterinstallatie.

Hoe bekom ik helder water in een vijver of zwemvijver ?

(Zwem)Vijvers worden vaak biologisch gezuiverd met moerasbedden of zones waarin planten een deel van de zuivering op zich nemen. Hiervoor gebruikt men vaak gele lis (iris pseudacorus), kalmoes (acorus calamus) en egelskop (sparganium erectum), Deze planten hebben in hun stengels luchtkanaaltjes waarmee ze zuurstof opnemen uit de lucht en dit transporteren naar hun wortels.

Zo ontstaan rond die wortels zuurstofrijke gebieden waar zich zuurstofminnende of aërobe bacteriën gaan vestigen. Die bacteriën breken de organische stoffen af en de plantenwortels nemen dit weer op zodat die dan weer een zuiverende functie hebben op de waterkwaliteit. Bij visvijvers is het noodzakelijk dat er zuurstofplanten in de vijver aanwezig zijn, deze nemen s’nachts zuurstof op en geven die door de dag weer af. Ook gaan vissen en ander levend wezen in de
vijver hierin hun broed leggen.

Alle planten hebben voedingsstoffen nodig om zich te ontwikkelen en de meeste planten halen die uit de aarde waarin ze staan. Vijverplanten halen deze voedingsstoffen uit het vijverwater. Helofyten is de uit het Grieks afkomstige benaming voor moerasplanten. Deze plantensoort staat met zijn wortels onder water maar groeit boven het water. Voor de ontwikkeling van hun wortelstelsel nemen ze zuurstof op uit de buitenlucht en transporteren deze via kleine kanaaltjes naar hun wortels.

Rondom deze wortels bevindt zich dan ook veel zuurstofrijk water waarin een enorme ontwikkeling van bacteriën plaats vindt.  Deze bacteriën zetten organische afvalstoffen in het water om naar voedingsstoffen die de planten gebruiken voor hun groei. Deze omzetting van de organische stoffen en opname van voedingsstoffen zorgt ervoor dat het water schoon en helder blijft. De zuiverende werking van een moeras filter is zo sterk dat het zelfs wordt gebruikt als een natuurlijke manier van afvalwaterzuivering.

Helofytenfilters of moeras filters zijn als geen ander filtersysteem in staat om fosfaten en stikstofverbindingen uit het water te verwijderen. De stikstofverbindingen zoals eiwitten, amoniak en nitriet worden omgezet in vluchtige stikstof die wordt afgestaan aan de atmosfeer. De fosfaten en nitraten worden door de planten opgenomen als voedsel en het overschot wordt
gebufferd in het filter zelf. In een moerasfilter leven ook een groot aantal bacteriën zonder zuurstof en deze noemen we anaerobe bacteriën, maar ook zijn er een groot aantal die leven van zuurstof en deze noemen we aerobe bacteriën. Deze laatste zullen zeer kort na het stilleggen van de pomp afsterven door gebrek aan zuurstof. Dit is echter geen groot probleem en zal zich spoedig herstellen na het opzetten van de doorstromingspomp .

Voorzie in elk geval per duizend liter water in je vijver drie tot vijf planten m.a.w. een vijver van 100 m” bevat 300 tot 500 planten. Die planten zijn er dus ook om het moerasbed te beschermen tegen verstopping. Een goede verhouding van het aantal nf moeraszone t.o.v. zwemzone is minimum 25. Voor een siervijver met normale visbezetting is de moeraszone kleiner dan 25).

Uiteraard moet het water van de vijverzone naar de moeraszone komen en dat doe je door middel van een vijverpomp. Tegenwoordig zijn er energiezuinige pompen met een groot debiet, maar let op: de bacteriën moeten de kans krijgen om hun werk te doen en dit is onmogelijk met een snelle doorstroom van het water.

Het totale watervolume van de vijver (zwem- en moeraszone samen) mag dan ook maar vier tot zes keer per dag door de moeraszone lopen. Dit is dus om de vier tot zes uur. De pomp moet hiernaar berekend worden. Bij intensieve visbezetting is de verhouding 1 keer per 2 uur, (12 keer per dag), en bij normale visbezetting is dit 8 tot 10 keer per dag.

Let op: de pomp draait 24 uur per dag en 12 maand aan één stuk zodat er bv. ook gekozen kan worden voor 2 kleinere pompen. Die geven dan ook de zekerheid dat indien één pomp uitvalt, er nog altijd één blijft draaien. Bovendien kan je in de winter één pomp uitschakelen zodat je moeras blijft werken, maar je vooral zuiniger omspringt met elektriciteit.

Voor visvijvers schakel je best de pomp volledig uit vanaf eind oktober tot het voorjaar. In deze vijver zitten vissen op de bodem en zonder waterbeweging zal de temperatuur van het water constant zijn gedurende de wintermaanden op de bodem, daar waar vissen hun winteronderkomen hebben.

Kies steeds voor een goeie epdm dakdichting voor uw vijver of zwemvijver.

Contact